Reklamace / vrácení zboží

Reklamace a vrácení zboží

Pokud nejste se zbožím spokojeni a rozhodnete se zakoupené zboží reklamovat, zde je návod, jak při reklamaci postupovat.

Podání reklamace

  1. E-mailem

Reklamaci zašlete emailem na adresu kocourdrapkem@gmail.com 

E-mail musí obsahovat:

- číslo objednávky

- zboží kterého se reklamace týká

- popis zjištěných závad.

  1.  Poštou

Zašlete nám písemnou reklamaci na adresu:

Petr Fischmeister

Bieblova 21

BRNO 613 00

Dopis musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad.

 

Zaslání reklamovaného zboží

Kupující doručí reklamované zboží na adresu prodejce.

Petr Fischmeister

Bieblova 21

BRNO 613 00

Pro urychlení vaší reklamace doporučujeme do balíčku vložit kopii daňového dokladu, číslo objednávky, důvod reklamace a vaše telefonní číslo s e-mailem, abychom vás mohli kontaktovat.

Zboží je nutné doručit k reklamaci kompletní.

Jestliže reklamace bude oprávněná, náklady spojené se zasláním zboží vám budou uhrazeny (převodem na účet, nebo dle dohody).

 

Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet, nebo dle dohody jiným způsobem, co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na adresu: Petr Fischmeister, Bieblova 21, BRNO 613 00.

V případě uznané reklamace máte nárok na proplacení přepravy a poštovného. Zašlete své číslo účtu a kopii či fotografii podacího lístku z ČP na kocourdrapkem@gmail.com   

 

Vrácení zboží v 14denní lhůtě

Na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží bez udání důvodu máte nárok 14 dnů od jeho zakoupení. Vracené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Nakupující doručí vracené zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce.

Kontakt: Petr Fischmeister, Bieblova 21, BRNO 613 00

Zpět do obchodu